De Twentse binnenhavens leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van het Twentse logistieke cluster en de bijdrage aan de regionale economie. De Havenmonitor Port of Twente presenteert gegevens over de omvang, samenstelling en ontwikkeling van bedrijvigheid op de havengebieden van Port of Twente.

Op de acht havengebieden zijn in 2018 in totaal zo’n 1.700 vestigingen aanwezig. Deze vestigingen zijn gezamenlijk goed voor bijna 31.000 banen. Gerelateerd aan Twente totaal gaat het om 3 procent van het aantal vestigingen en 9 procent van het aantal banen in Twente (excl. Lochem). Qua oppervlak geldt dat in 2018 946 hectare uitgegeven is op de verschillende bedrijventerreinen behorende bij de acht havengebieden. Er is nog 141 hectare beschikbaar voor uitgifte.

Kennispunt Twente stelde de Havenmonitor Port of Twente samen in opdracht van het Havenbedrijf Twente.