Voor vijfde achtereenvolgende jaar zijn er meer banen en minder werklozen in Enschede

Het aantal vestigingen in Enschede bevindt zich al vele jaren in een stijgende lijn. Bij de ontwikkeling van het aantal banen is het beeld anders en sterker gerelateerd aan het economische klimaat. De laatste vijf jaren is er sprake van een sterke groei van het aantal banen in Enschede. In 2018 laat de bouw, groothandel en horeca een sterke toename van het aantal banen zien. Naar type werklocatie is er vooral banengroei op bedrijventerreinen en winkellocaties. Het belang van deze locaties voor de Enschedese economie neemt toe. Het aantal werkzame personen op Enschedese kantorenlocaties is de laatste jaren vrij stabiel. Opvallend is verder dat in 2018 voor het eerst sinds 2000 weer sprake is van een sterkere banengroei onder mannen (+2,7%) dan onder vrouwen (+1,0%).

Sinds 2013 zijn er ruim 6.000 banen bijgekomen in Enschede. Deze doorgroei heeft mede bijgedragen aan een halvering van de werkloze beroepsbevolking tussen 2013 en 2018 van 8.000 naar 4.000 personen. Het werkloosheidspercentage is gedaald van 9,4 procent in 2013 naar 5,2 procent in 2018. Ondanks deze afname is de werkloosheidsgraad in Enschede nog wel hoger dan in Twente en Nederland. De mate waarin Enschedeërs (willen) deelnemen aan de arbeidsmarkt – de arbeidsmarktparticipatie - is nog iets onder het Nederlandse niveau. De komende jaren zal blijken in welke mate – naast talentbinding – ook het ‘onbenut potentieel’ een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de verwachte arbeidsmarktkrapte.

De in opdracht van de gemeente Enschede samengestelde Monitor Economische Ontwikkeling Enschede 2018 bevat een uitgebreide cijfermatige analyse van de ontwikkeling en positie van Enschede ten aanzien van economie en arbeidsmarkt.

Ook interessant:

Hof van Twente Index

Twente Index

Twentse arbeidsmarktmonitor