Aan het begin van 2020 dook Twente voor het eerst sinds vele decennia onder het landelijk werkloosheidscijfer. Ondanks de covid-19 crisis zitten we daar eind 2020 nog steeds onder. De economie & arbeidsmarkt in Twente is robuuster dan in het verleden, maar we staan voor grote uitdagingen om de effecten van de covid-19 crisis goed op te vangen stelt wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede en tevens voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

Eind december 2020 stonden er 6.213 online vacatures open in Twente. Er waren in december 12,9 procent meer openstaande vacatures dan in september van dit jaar en 0,2 procent minder dan januari 2020. Landelijk is het verschil met januari nog groot. In totaal waren er in december 20,8 procent minder openstaande vacatures in Nederland dan aan het begin van dit jaar. Twente kende eind december 2020 9.304 lopende WW-rechten. Dit zijn er 71 minder dan in september (-0,8%), maar 351 meer dan in november (+3,9%). Landelijk is de toename ten opzichte van november iets kleiner (+3,2%). Maar vergeleken met januari 2020 had Nederland in december 18,3 procent meer lopende WW-rechten, terwijl dat in Twente +11,3 procent is.

Special: pensioenuitstroom en instroom van afgestudeerden tot 2025
In de periode 2021-2024 verlaten naar verwachting in Twente jaarlijks ruim 5.000 personen met een mbo3 tot en met wetenschappelijk opleiding de arbeidsmarkt. Het leeuwendeel als gevolg van pensionering (vervangingsvraag). De instroom van studenten uit deze opleidingen bedraagt in deze periode ongeveer 7.200 per jaar. Ruim voldoende om de personen die de arbeidsmarkt verlaten te vervangen. Dit betekent overigens niet dat er te veel personen op de arbeidsmarkt instromen. Er is naast de vervangingsvraag ook nog sprake van uitbreidingsvraag als gevolg van economische ontwikkeling. De verschillen in overschotten en tekorten zijn naar de verschillende beroepsgroepen en -opleidingen groot. Economie- en dienstverleningsopleidingen op verschillende niveaus laten overschotten zien, technische beroepen juist tekorten.

Lees de volledige Arbeidsmarktmonitor Twente, februari 2021