Eind april 2023 heeft de vijfde peiling van het OndernemersPanel Enschede plaatsgevonden. In deze peiling van het OndernemersPanel Enschede stond de energietransitie centraal. De energiemarkt verandert snel. Van grootschalige opwekcentrales gestookt op fossiele brandstoffen gaan we naar meer lokale netwerken waar we zelf energie opwekken. Als gemeente maken we hier plannen voor zoals in de energievisie en de transitievisie warmte. Voor de gemeente Enschede is het daarbij van waarde inzicht te krijgen in de mate waarin ondernemers al bezig zijn met energiebesparing en/of -opwek, en wat ondernemers verwachten van ondernemers.

Uit de peiling blijkt onder meer dat meer dan een kwart van de ondernemers die hebben deelgenomen reeds ‘gasloos’ is. Daarnaast is een deel van de ondernemers voornemens of er mee bezig om van het gas af te gaan. Bijna driekwart van de ondernemers is bezig met energiebesparing en heeft daarvoor maatregelen al uitgevoerd.

In de enquête is Enschedese ondernemers ook gevraagd welke oplossing(en) ten aanzien van lokale energieopwekking de voorkeur heeft. Zonne-energie is veruit het meest genoemd, op ruime afstand gevolgd door thermische energie en windenergie. Veel ondernemers zijn ook wel bezorgd over de energietransitie, wat met name samenhangt met de prijs van energie. Over hoe de gemeente ondernemers kan ondersteunen in de energietransitie zijn de meningen verdeeld. De drie meest genoemde rollen zijn advisering, (co-)financiering en ondersteuning. Slechts een paar ondernemers vinden dat de gemeente hierin geen rol heeft.

Download hier de belangrijkste uitkomsten.

De gemeente Enschede hecht veel waarde aan de deelname en inbreng van Enschedese ondernemers via het panel. De resultaten van deze peiling zijn inmiddels ook doorgezet naar de gemeentelijke opdrachtgevers.

Ook lid worden van het Ondernemerspanel Enschede? Ga dan naar de inschrijvingspagina en meldt u direct aan!