In de vorige Arbeidsmarktmonitor meldden we u de positieve ontwikkeling van de Twentse Arbeidsmarkt met een aanhoudend laag werkloosheidspercentage, een oplopende vraag naar nieuw personeel en een aantal lopende WW-rechten dat in Twente voor het eerst onder de 8.000 dook. Een kwartaal later is het perspectief door de coronacrisis veranderd. De crisis raakt de economie en arbeidsmarkt hard. Banen staan op het spel en werkloosheid groeit. De impact van de coronacrisis verschilt per sector. Om in deze onzekere periode zoveel mogelijk actueel inzicht te bieden, is besloten om de Twentse Arbeidsmarktmonitor de eerstkomende maanden maandelijks in een beknoptere versie samen te stellen.

Bezoek de site voor de Twentse Arbeidsmarktmonitor (mei 2020) en recente gegevens over de Twentse Arbeidsmarkt.