De nieuwe Twente Index staat online. De samenvattende video schetst een actueel beeld van de Twentse economie. 

Tijdens de IKT VIT bijeenkomst heeft Geert Braaksma, voorzitter van de Twente Board, zijn reflectie gegeven op de recente ontwikkelingen in de Twentse economie. Hij plaatste twee kanttekeningen bij de positieve economische ontwikkelingen. Ten eerste constateerde hij dat Twente – ondanks het sterke imago - toch een te weinig internationaal karakter heeft. In Twente hebben we slechts 2.000 buitenlandse kenniswerkers (0,6% van de werkzame personen). Ten Tweede ziet Braaksma goede kansen voor Twente als overloopgebied voor de Randstad en de regio Eindhoven. De As Eindhoven – Twente zou uitgebouwd kunnen worden en op het gebied van woningbouw zijn er kansen gezien de grotere druk op de woningmarkt elders.

Kijk voor het actuele beeld van de Twentse economie op de vernieuwde site van de Twente Index.