Op 11 september is de Vastgoedrapportage Twente 2019 gepresenteerd op het gelijknamige symposium. Wat is de actuele situatie op de kantoren-, winkelpanden-, huizen- en bedrijventerreinenmarkt in Twente. Bekijk de video van de samenvatting hier

 

Op 11 september vond de 17e editie van het Vastgoedrapportage Twente symposium plaats in het Stadslab Indië in Almelo. Tijdens het symposium is het door Kennispunt Twente samengestelde rapport dat de actuele ontwikkeling van de regionale vastgoedmarkt laat zien gepresenteerd.

Het rapport beschrijft de stand van zaken rondom kantoren, winkelpanden, huizen en bedrijventerreinen in Twente. Enkele feiten uit de Vastgoedrapportage Twente 2019 op een rij.

De woningmarkt is meer en meer een aanbodsmarkt. Aanbod is het gedaald met 18% vergeleken met het aanbod op 1 juli 2018, de koopprijzen stegen met 3%. De gemiddelde verkooptijd bleef stabiel.

Het Twentse kantorenaanbod laat een stijgende lijn zien. Dit in tegenstelling tot de nationale kantorenmarkt. Daarnaast nam de opname sterk toe. Het opnamecijfer kwam 59% hoger uit dan in het voorgaande jaar.

Het aanbod aan Twentse bedrijfsruimten is flink toegenomen, 24 % meer dan een jaar geleden. De netto toename komt voor een groot deel voor rekening van nieuwbouw. Het opnameniveau is licht gestegen. De Twentse logistieke sector is een drijvende kracht achter deze groeiende opnamevolumes.

Het winkelaanbod in Twente heeft zich gestabiliseerd, dit geldt zowel voor de steden als de meer landelijke gemeenten. De totale opname is licht gedaald en de tijd van grote opnames als Hudson’s Bay en Bauhaus lijkt voorbij.

Bekijk ook de site van de Twentse vastgoedrapportage.