Op 8 oktober is de Vastgoedrapportage Twente 2020 gepresenteerd tijdens een online symposium. Wat is de actuele situatie op de kantoren-, winkelpanden-, huizen- en bedrijventerreinenmarkt in Twente? De uitzending is hier terug te kijken.

Tijdens het tafelgesprek wordt aan de hand van de door Kennispunt Twente samengestelde vastgoedrapportage ingegaan op de belangrijkste cijfers uit de rapportage, de (on)zekerheid in de vastgoedmarkt en de invloed van de coronacrisis.

Het rapport beschrijft de stand van zaken rondom kantoren, winkelpanden, huizen en bedrijventerreinen in Twente. Enkele feiten uit de Vastgoedrapportage Twente 2020 op een rij.

De woningmarkt is nog steeds een aanbiedersmarkt. Het woningaanbod is het gedaald met 28% vergeleken met het aanbod op 1 juli 2019, de koopprijzen stegen met 9%. De gemiddelde verkooptijd is ingekort met 9 dagen.

Het Twentse kantorenaanbod is fors afgenomen (medio 2020 40% minder dan een jaar eerder). Per 1 juli 2020 stond er geen enkele meter Twentse kantorennieuwbouw te huur of te koop. De opname is in 2019 30% minder dan in 2018.

Het aanbod aan Twentse bedrijfsruimten is flink afgenomen, 45% minder dan een jaar geleden. Met name door de opname van een groot pand op Almelo XL Businesspark. Mede hierdoor is het opnameniveau in Twente gestegen. Er lijkt sprake van een kanteling: de opname van bedrijfsruimte in de eerste helft van 2020 is gehalveerd ten opzichte van de eerste helft van 2019.

Op de Twentse winkelmarkt is het aanbod aan winkelruimte kleiner geworden (-22%). De totale opname is licht gedaald. Ook in de eerste helft van dit jaar is minder winkelruimte verhuurd en/of verkocht.

Download de Twentse vastgoedrapportage 2020.