Vorig jaar is de werkgelegenheid in Twente met 0,4 procent gestegen. In 2020 telt Twente 324.820 banen, 1.250 meer dan in 2019. Dit blijkt uit de provinciale werkgelegenheidscijfers die stand van het aantal banen in april 2020 weergeeft. Ook het aantal vestigingen is toegenomen. Het aantal vestigingen in Twente bedraagt 56.360, dat is 2.190 (+4,0 procent) meer dan een jaar eerder.

In zes jaar tijd ruim 25 duizend banen erbij in Twente

Sinds 2014 – het jaar dat de economie zich voorzichtig kantelde van crisis naar herstel – heeft Twente een forse banengroei gerealiseerd. In 2014 lag het aantal banen nog onder 300.000, om daarna in zes jaar tijd door te groeien tot 324.820 banen (+8,6 procent). In 2020 zijn er 1.250 meer banen in Twente dan in 2019, een procentuele groei van 0,4 procent. De peildatum voor de BIRO data is 1 april. Hierdoor kan een eerste effect op de Twentse werkgelegenheid van de coronacrisis zichtbaar worden gemaakt. De crisis heeft in 2020 voor een afvlakking van de Twentse banengroei gezorgd, maar van een afname is vooralsnog geen sprake.

Werkgelegenheidseffect april-september 2020

Omdat de coronacrisis effect heeft op de economie is in 2020 de werkgelegenheid niet alleen gepeild op 1 april, maar ook op 1 september 2020. De meting in september laat zich niet makkelijk vergelijken met de april-meting, omdat naast corona ook structurele ontwikkelingen en seizoensarbeid een rol spelen in de werkgelegenheidsontwikkeling van bepaalde sectoren.

Het beeld is overwegend in lijn met de jaarontwikkeling, waarbij het onderwijs relatief sterk groeit – als gevolg van de start van het nieuwe school/collegejaar - en de sterk getroffen sectoren horeca en cultuur & recreatie werkgelegenheidsverlies laten zien. Het aantal banen in vervoer en opslag en industrie is tussen april en september 2020 licht toegenomen in Twente.

Kijk voor een vergelijking door de jaren heen en tussen Twente gemeenten hier