De daling van het aantal werklozen neemt in het tweede kwartaal 2019 in Twente af en lijkt zich te stabiliseren. Van een sterke afname is geen sprake meer. Er zijn in dit kwartaal minder dan 10.500 personen werkloos. Het werkloosheidsper-centage bedraagt 3,2 procent, wat 0,1 procentpunt lager is dan in het eerste kwartaal en ook 0,1 procentpunt lager is dan het Nederlandse percentage.

 

Twente nadert de grens van 8.000 WW-rechten

Eind juni 2019 telt Twente 8.216 lopende WW-rechten. De daling ten opzichte van het eerste kwartaal (4,4%) is groter dan landelijk (3,2%). Van de WW-rechten worden 505 van deze rechten verstrekt aan jongeren tot 27 jaar. Tussen eind maart en eind juni 2019 is het aantal WW-rechten voor jongeren in Twente met 146 gekrompen. Deze kwartaalontwikkeling (-22,4%) is sterker dan landelijk (-15,6%). Bekijk deze en andere ontwikkelingen in de nieuwste editie van de Twentse Arbeidsmarktmonitor.