Bijna 10.000 arbeidskrachten erbij

Ten opzichte van 2021 is de werkgelegenheid in Twente met 3,0 procent toegenomen. In 2022 telde Twents 336.730 werkzame personen, dat is 9.930 meer dan een jaar eerder. Het aantal vacatures is licht gedaald, het aantal WW-rechten neemt licht toe. Ondanks deze ontwikkeling blijft het zeer krap op de Twentse arbeidsmarkt

Lees de persbericht van de Twentse Arbeidsmarktmonitor februari 2023

of bekijk de gehele Twentse Arbeidsmarktmonitor februari 2023