Veel gemeenten kampen met oplopende kosten voor beschermingsbewind die zij vanuit de bijzondere bijstand bekostigen. Ook in Hengelo is het aantal inwoners dat een bewindvoerder heeft, in de afgelopen jaren fors toegenomen en daarmee ook de kosten. Kan de gemeente meer grip krijgen op de kwaliteit en kosten van bewindvoering als zij dit in eigen hand uitvoert?

Kennispunt Twente heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van bewind in eigen hand op basis van ervaringen van gemeenten elders in het land. Kennispunt Twente voerde diepte-interviews uit met drie gemeenten die (in pilotvorm) bewindvoering in huis organiseren en drie gemeenten die hier juist niet voor gekozen hebben. Het leverde een divers beeld op van manieren waarop bewindvoering in eigen hand vorm kan krijgen met achterliggende beweegredenen. Daarnaast kwamen alternatieve mogelijkheden aan bod om als gemeente invloed uit te oefenen op de kwaliteit en/of kosten van bewind. Met de inspiratie van elders zal de gemeente Hengelo haar verdere koers bepalen.

Lees meer in het onderzoeksrapport Bewind in eigen hand