Hoe staat het ervoor met de gezondheidssituatie van Twentse ouderen (65+)? Welk aandeel van de Twentse ouderen maakt gebruik van welk type zorg? En wat is naar verwachting het aantal ouderen met dementie in 2050? In het afgelopen jaar werkten wij samen met Menzis en GGD Twente aan een dashboard dat antwoord geeft op deze vragen.

Vanuit de strategische samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel is er behoefte aan een gedeeld regiobeeld. Als partners dezelfde cijfers en feiten kennen en zo een gedeeld regiobeeld hebben, kan dit de samenwerking op het snijvlak van zorg, welzijn en wonen bevorderen. Daarom hebben we allereerst voor het thema ‘ouderen’ de cijfers op het gebied van gezondheid, zorggebruik wmo en zorggebruik zvw en wlz naast elkaar geplaatst. Op dit moment werken we aan een gedeeld regiobeeld rondom psychisch kwetsbaren.

Klik op deze link voor het dashboard ouderen

Meer weten?
Neem gerust contact op met Lonneke Bruin of Willemijn Klein Swormink.