Een belangrijk thema binnen het sociaal domein is het te weeg brengen van een verschuiving van zorg en hulpverlening naar het zogenaamde ‘voorveld’. Dus niet wachten tot mensen zo in de problemen komen dat ze zorg of hulp nodig hebben, maar preventief bezig zijn.

 

Ontmoeten, gezonde leefstijl & samen sporten

In Hengelo is Gezond Gezin een duidelijk voorbeeld van een dergelijk project in het voorveld.

Gezond Gezin is een groepsprogramma van ca. 13 weken voor gezinnen met kinderen gebaseerd op het principe van positieve gezondheid. Tijdens het programma ontmoeten mensen elkaar, doen zij actief mee en worden bewust gemaakt van een gezonde leefstijl. Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, als groep iets op te bouwen en samen met de kinderen het plezier in sporten en bewegen te vinden. Gezond Gezin maakt onderdeel uit van het project Gezonde Toekomst Dichterbij Hengelo en werkt hierin samen met FC Twente, Scoren met Gezondheid.

Groepsinterviews en intake en evaluatieformulieren

Het programma heeft van medio 2018 tot eind 2019 gedraaid. Kennispunt Twente heeft de tussentijdse evaluatie én de eindevaluatie voor het programma uitgevoerd. Hiervoor zijn groepsinterviews gehouden met deelnemers, begeleiders en verwijzers en daarnaast zijn intake- en evaluatieformulieren van deelnemers en een overzicht van de opbrengst per gezin geanalyseerd.

Kleine stapjes, maar wel beweging bij velen

Wat heeft het programma opgeleverd?

  • Ongeveer de helft van de deelnemers ervaart betere gezondheid
  • Verbeterde leefstijl bij vrijwel alle deelnemers direct na afloop van het programma
  • Meeste deelnemers breiden sociale netwerk niet duurzaam uit
  • Een deel van deelnemers zet stapje in participatie (vrijwilligerswerk, opleiding)
  • Een project van kleine stapjes, maar wel beweging, bij velen

Naast de beantwoording van de vraag wat heeft het project opgeleverd, heeft Kennispunt Twente ook enkele aanbevelingen gedaan voor een eventueel vervolg, of voor andere vergelijkbare projecten. Lees meer over het programma en de evaluatie in het rapport.