'Ieder kind verdient perspectief op een mooie toekomst'.

Met deze drijfveer werken in Twente zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen kader samen. Ze onderzoeken hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd en welke nieuwe ondersteuningsvormen kansrijk zijn.

Via ontwikkeltafels zijn mensen vanuit al die organisaties aan het werk om een beweging op gang te brengen. Eén van de ontwikkeltafels richt zich op de verbinding tussen onderwijs en zorg, met daarbinnen verschillende accenten. De lijn ‘het jonge kind’ houdt zich bezig met het versterken van de basis in het opgroeien en in de ontwikkeling van het jonge kind (0 tot 6 jaar) met de ondersteuning die daarvoor nodig is. Ook wordt er gefocust op het brengen van een verbinding tussen voorschool en basisschool.

Kennispunt Twente is gevraagd om een analyse te maken van de jeugdhulpinzet rondom het jonge kind in Twente in de afgelopen jaren. Met behulp van data uit de Twentse Monitor Sociaal Domein is meer inzicht verkregen in wat er qua jeugdhulp speelt rond het jonge kind. Alle betrokkenen weten zo beter waar versterking en verbinding met name tot stand gebracht moet worden.

De analyse vind je hier: klik hier