Veel gemeenten zijn druk zoekende om maatregelen te treffen om de uitgaven in de jeugdzorg te kunnen beheersen.

Dit gebeurt onder andere door nieuwe vormen van inkoop, resultaatsturing, ontwikkelen van algemene voorzieningen, tarieven etc. Om grip op de kosten te krijgen is er behoefte om de zorgpaden -beter- inzichtelijk te krijgen. Onderwerpen van aandacht zijn: hoe beweegt een jongere zich door het jeugdzorgsysteem, hoe effectief is een verwijzing en/of behandeling (een uitgestroomde jongere stroom weer in bij een andere zorgaanbieder). VNG Realisatie is een project gestart waarin beleid en data science hand in hand gaan om deze vraagstukken te beantwoorden. Naast Kennispunt Twente zijn de volgende partijen aangehaakt: Hengelo, Enschede, OZJT, Midden-Drenthe, Roermond, Den Bosch, Lelystad. Voor het einde van het jaar worden de eerste resultaten verwacht.