De mening van inwoners over duurzaamheid en maatregelen ter bevordering van duurzaamheid is via twee vragenlijsten gepeild

Uit de eerste peiling blijkt dat 83 procent van de inwoners de overgang van energie uit gas, olie en steenkool naar energie uit zon en wind (heel) belangrijk vindt. Vervolgens is gevraagd welke keuzes inwoners maken bij het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Ongeveer 70 procent van de inwoners wil zonnepanelen op hun eigen huis leggen. Wel zouden de inwoners nog wat meer duidelijkheid willen hebben over de toekomstige regelingen (52%). Verder is ongeveer de helft van de ondervraagden positief over de ontwikkeling van zonnevelden zoals bij Twence.

Over het plaatsen van windmolens zijn de inwoners van Hengelo verdeeld. De groep die positief staat ten opzichte van hoge of lage windturbines is ongeveer net zo groot als de groep die hier afkeurend tegenover staat. Een belangrijke voorwaarde bij het plaatsten van windmolens is dat ze niet hoorbaar zijn in de eigen woonomgeving (56%).

Uit de tweede peiling blijkt onder andere dat een groot deel (87%) van de inwoners zich in meer of mindere mate zorgen maakt over klimaatverandering, 13 procent maakt zich nauwelijks of geen zorgen. Een meerderheid van 66 procent heeft ook maatregelen genomen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, met als meest genoemde maatregel dat ze meer groen in de tuin hebben genomen (59%). In de toekomst willen de meeste inwoners nog investeren in het nemen van een groen dak, om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden.

Ook willen veel inwoners investeren in duurzaamheid (77%). De meest gekozen manieren om duurzamer te leven zijn het scheiden van afval (91%).

Bijna de helft van de inwoners staat (zeer) positief ten opzichte van aardgasvrij wonen. Ongeveer 30% is negatief of zeer negatief. Het grootste gedeelte van de inwoners wil betrokken worden, meepraten of meebeslissen als het gaat over een alternatief voor aardgas. Zeker als de plannen betrekking hebben op hun eigen woning, straat of buurt.

Een grote meerderheid van de ondervraagden is bereid zelf een financiƫle bijdrage te doen om hun huis te isoleren en aardgasvrij te maken, maar verwacht ook een rol van de rijksoverheid, gemeente en provincie in de vorm van subsidies en informatieverstrekking, 30 procent is niet bereid te investeren. Veel van de ondervraagden heeft zelf isolerende maatregelen getroffen om duurzamer te leven. De meest gekozen maatregel is het plaatsen van isolerende beglazing en kozijnen. Naast de al gekozen maatregelen zijn veel inwoners bereid (extra) isolerende maatregelen te nemen, met als meest genoemde maatregel vloerisolatie.

Ongeveer de helft van de ondervraagden is positief over de ontwikkeling van zonnevelden zoals bij Twence. Voor driekwart van de inwoners mag dit niet ten koste gaan van de natuur. De deelnemers aan dit onderzoek geven aan dat zonne-energie de voorkeur geniet boven alle andere vormen van duurzame energie-opwek (67%). Driekwart ziet zonnepanelen het liefst op daken van bedrijfspanden. Over het plaatsen van windturbines zijn de inwoners van Hengelo verdeeld. De groep die positief staat ten opzichte van hoge of lage windturbines is ongeveer net zo groot als de groep die hier afkeurend tegenover staat.

Meer lezen over deze peiling?

Bekijk deze en andere resultaten van de peilingen in de factsheets of de rapportage

 

Lid worden van het HengeloPanel?

Bent u inwoner van Hengelo en 18 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het HengeloPanel. Als lid van het HengeloPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.hengelopanel.nl