Tussen 2011 en 2017 is het gebruik van de elektrische fiets door inwoners van Enschede flink gestegen. Waar in 2011 nog maar tien procent van de Enschedeërs een elektrische fiets bezat, geldt dit in 2017 voor een ruim een kwart van de inwoners. Ook de klassieke fiets blijft door velen gebruikt worden, net als in 2015 heeft 84 procent van de Enschedeërs er een.

Met name door de toename van het e-bike gebruik groeit het aantal inwoners dat fietst. Men geeft aan vooral voor de fiets te kiezen omdat het een gezond alternatief is voor de auto of het openbaar vervoer. Bovendien is het voor veel inwoners een snelle manier is om ergens te komen. Dit zijn de belangrijkste resultaten van deze peiling. De volledige resultaten kunt u vinden in de factsheet.

De uitgevoerde fietspeiling is een vervolg op een onderzoek uit 2015 en geeft daardoor een beeld van de ontwikkelingen in het fietsgebruik en de fietservaringen van Enschedeërs. Door periodieke herhaling van het onderzoek kan het gevoerde fietsbeleid worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

Parallel aan het panelonderzoek vond er een evaluatie plaats van de vier recent gerealiseerde fietsstraten in Enschede (de Stadsveld-, Pathmos-, Boswinkel- en Wooldrikroute). Bijna de helft van de fietsers kiest bewust vaker voor deze routes sinds de fietsstraat er ligt. De resultaten van deze peiling kunt u vinden in de factsheet.

Lid worden van het EnschedePanel?

Bent u inwoner van Enschede en 18 jaar of ouder?
Blijf dan betrokken en praat mee via het EnschedePanel. Als lid van het EnschedePanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.enschedepanel.nl.