Geluid is een belangrijk onderdeel van ons woon- en leefkwaliteit. Ons leven speelt zich af in een wereld vol geluid.

Er zijn echter grenzen aan wat nog aanvaardbaar is. Overmatig geluid kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. 

In Enschede bestaan er grote verschillen tussen de wijken met betrekking tot de soort en mate van geluidshinder. Maar de bromfietsen en bromscooters zijn de voornaamste bron van geluidshinder en slaapverstoring.

Verder is het wegverkeer de voornaamste bron van trillinghinder. Dit zijn de belangrijkste resultaten van deze peiling. De volledige resultaten kunt u vinden in het rapport.

Naast de rapportage is er ook een bijlage beschikbaar, waarin de overlast per geluidbron op kaart zichtbaar is gemaakt. De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente voor het, begin 2018 vast te stellen, "Actieplan geluid 2018-2023" en het meten van het effect van haar geluidbeleid.

Lid worden van het EnschedePanel? 

Bent u inwoner van Enschede en 18 jaar of ouder?
Blijf dan betrokken en praat mee via het EnschedePanel. Als lid van het EnschedePanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.enschedepanel.nl.