De gemeente Hengelo heeft onlangs de resultaten van een onderzoek naar het kunst- en cultuuraanbod in de stad ontvangen. Dit onderzoek, uitgevoerd begin juli 2023, heeft als doel om inzicht te krijgen in het sentiment onder inwoners ten opzichte van kunst en cultuur, evenals de waardering van het aanbod en de relevantie ervan voor zowel individuele inwoners als de stad als geheel.

De drie meest bezochte culturele voorzieningen en activiteiten in Hengelo zijn de schouwburg, culturele evenementen en de bibliotheek. Een opvallend resultaat is dat een derde van de inwoners lid is van een vereniging of gezelschap op cultureel gebied, wat de betrokkenheid van de gemeenschap bij kunst en cultuur benadrukt. Bovendien vindt de helft van de inwoners kunst in het dagelijks leven (zeer) belangrijk.

De gemeente Hengelo zal deze waardevolle inzichten gebruiken bij het ontwikkelen van toekomstige kunst- en cultuurplannen voor de stad. De resultaten van dit onderzoek bieden een solide basis om het kunst- en cultuuraanbod in Hengelo verder te verbeteren en te laten aansluiten bij de behoeften en wensen van de inwoners.

De resultaten van het onderzoek kunt u in dit factsheet raadplegen