Uit de Fietspeiling van de gemeente Enschede blijkt dat de ‘gewone’ fiets en de elektrische fiets vaak gebruikt worden, waarbij het bezit en gebruik van de elektrische fiets ten opzichte van 2021 verder is toegenomen. Gezondheid is niet alleen het meest genoemde motief om (vaker) te kiezen voor de fiets. Het is ook de meest genoemde reden om niet (meer) of minder vaak te fietsen, bijvoorbeeld omdat de gezondheid het niet meer toelaat.

De meeste Enschedeërs gaan wel eens met de fiets naar de binnenstad. Ruim een derde zegt dan meestal de fiets in een van de gratis bewaakte fietsenstallingen te parkeren. Een even zo groot deel parkeert de fiets daar waar hij of zij moet zijn. De meest genoemde redenen om de fiets niet te parkeren in een bewaakte stalling hebben te maken met de locaties van deze stallingen (te ver weg van waar men moet zijn) en– min of meer in het verlengde hiervan – met de tijd die men kwijt is met het hier stallen van de fiets. Nog eens 18 procent geeft aan de stalling uit praktische of gezondheidsoverwegingen niet te (kunnen) gebruiken, bijvoorbeeld omdat men met de e-bike(bak)fiets niet goed de trap af/op kan of omdat men zelf minder mobiel is.

De waardering voor het totale fietsklimaat in Enschede is ten opzichte van 2021 ongeveer gelijk gebleven. De stallingsmogelijkheden voor de fiets in de binnenstad krijgen een hoger cijfer dan de stallingsmogelijkheden elders in de stad. Er is veel draagvlak onder Enschedeërs voor promotie van fietsgebruik: net als in 2021 vindt 83 procent het (zeer) belangrijk dat de gemeente Enschede zich hiervoor inzet.

Dit is een greep uit de resultaten van de Fietspeiling die in opdracht van de gemeente Enschede is gehouden onder leden van het EnschedePanel en die ook is uitgezet op sociale media. De onderzoeksuitkomsten worden gebruikt bij de uitvoering van de Fietsvisie Enschede 2030 van de gemeente Enschede.

Lees hier in de factsheet de belangrijkste uitkomsten van de Fietspeiling.