Uit de Fietspeiling van de gemeente Enschede blijkt dat de ‘gewone’ fiets en de elektrische fiets vaak gebruikt worden, niet alleen omdat het gezond is maar ook omdat fietsen sneller kan zijn dan de auto en het goed is voor het milieu. Ten opzichte van 2019 zegt wel een grotere groep in het afgelopen jaar minder gefietst te hebben, deels mede als gevolg van de coronacrisis. Ongeveer de helft van de fietsers gebruikt de fiets ook voor langere afstanden, met name voor bezoek van familie of kennissen, voor woon-werkverkeer en voor winkelen.

De waardering voor het fietsklimaat in Enschede is ten opzichte van 2019 ongeveer gelijk gebleven. De stallingsmogelijkheden voor de fiets in de binnenstad krijgen een hoger cijfer dan de stallingsmogelijkheden elders in de stad. Er is veel draagvlak onder Enschedeërs voor promotie van fietsgebruik: 83 procent vindt het belangrijk dat de gemeente Enschede zich hiervoor inzet.

Dit is een greep uit de resultaten van de Fietspeiling die in opdracht van de gemeente Enschede is gehouden onder leden van het EnschedePanel en die ook is uitgezet op sociale media. De onderzoeksuitkomsten worden gebruikt bij de uitvoering van de nieuw vastgestelde Fietsvisie Enschede 2030 van de gemeente Enschede.

Lees hier in de factsheet de belangrijkste uitkomsten van de Fietspeiling.