In 2017 heeft de gemeente Enschede een peiling onder leden van het EnschedePanel uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de mate van belangstelling voor bouwkavels en de daarbij behorende woonwensen. Uit het onderzoek bleek onder meer dat ongeveer een derde van de Enschedeërs met verhuisplannen interesse had voor een bouwkavel. Hoe groot is deze belangstelling drie jaar later?

In opdracht van de gemeente Enschede is in het najaar van 2020 een herhalingsonderzoek uitgevoerd onder leden van het EnschedePanel om een actueel inzicht te verkrijgen in de verhuisgeneigdheid, de woonvoorkeuren en de belangstelling voor bouwkavels in Enschede. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente Enschede bij het invullen en vormgeven van de toekomstige woonopgave.

Op de vraag of men van plan is binnen vijf jaar te verhuizen, antwoordde 25 procent volmondig ‘ja’, terwijl nog eens 29 procent aangeeft ‘misschien’ binnen vijf jaar te willen verhuizen. Hier staat tegenover dat 41 procent geen verhuisplannen heeft. Zowel het aantal deelnemers dat ‘ja’ zegt (+6 procentpunt) als de deelnemers die misschien willen verhuizen (+5 procentpunt) is gestegen ten opzichte van 2017. Onder de deelnemers die (misschien) verhuisplannen hebben (54%), is de termijn waarop men eventueel wil verhuizen voor 38 procent afhankelijk van het woning-/kavelaanbod (2017: 25%). Mogelijk dat de huidige druk op de woningmarkt (en daarmee het relatief minder ruime aanbod) de termijn van verhuizen beïnvloedt. Een ten opzichte van 2017 vergelijkbaar aandeel wil juist op korte termijn verhuizen (15% binnen 1 jaar).

Ten opzichte van 2017 is de belangstelling voor een bouwkavel licht gedaald: in 2017 was dat 30 procent, terwijl dat in 2020 nog 26 procent is. Daarbij geldt overigens wel dat van de verhuisgeneigden die vooral zoeken in de bestaande woningmarkt (en dus op dit moment geen belangstelling hebben voor een bouwkavel) 35 procent bereid is over te stappen naar nieuwbouw, mits projectbouw ruime keuzeopties aanbiedt. Enschedeërs die belangstelling hebben voor een bouwkavel, willen vooral ruimer wonen zowel qua woning als qua omgeving. Vergeleken met drie jaar geleden is er dan ook meer een voorkeur voor grote(re) kavels. Daaraan gekoppeld is de betalingsbereidheid ook sterk toegenomen. Meer dan een kwart van deelnemers die eventueel belangstelling hebben voor een bouwkavel in Enschede is bereid om 550.000 euro of meer uit te geven (28%). Dit is fors meer dan in 2017. Toen had namelijk ‘slechts’ 3 procent een dergelijk maximum bedrag voor ogen. Algemeen gezien geldt dus dat kavelzoekers hun wooncarrière een vervolg willen geven en willen doorstromen naar een ruimere woning of ruimere omgeving.

Vergeleken met 2017 zijn de woonwensen van kavelgeïnteresseerden beperkt gewijzigd. Een groene omgeving is, net als in 2017, de meest voorkomende wens. De nabijheid van een dorp en de nabijheid van de binnenstad zijn ten opzichte van drie jaar geleden minder gekozen als woonwens, de ligging in of bij de stad is daarentegen wat meer gekozen.

Aan het onderzoek hebben 1.514 Enschedeërs deelgenomen, wat neerkomt op een responspercentage van 43 procent. Hiervan hebben 1.455 mensen deelgenomen via het EnschedePanel en 59 mensen (eenmalig) via sociale media.

Ook lid worden van het EnschedePanel?
Bent u inwoner van Enschede en 18 jaar of ouder? Blijf dan betrokken en praat mee via het EnschedePanel. Als lid van het EnschedePanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Direct aanmelden kan via www.enschedepanel.nl