55% van de mensen die hebben meegepraat via het EnschedePanel kent hun dorps- of wijkraad.

Dit was één van de uitkomsten van de peiling over de wijkraden. Via deze peiling wilden de wijkraden te weten komen wat hun bekendheid is onder inwoners en wat zij kunnen betekenen voor de wijken en buurten.

Wat kwam verder uit het onderzoek naar voren?

  • Veiligheid wordt gezien als het belangrijkste onderwerp waar de wijkraad zich mee bezig zou moeten houden
  • 76% is het er (helemaal) mee eens dat er in elke wijk van Enschede een wijk-of dorpsraad moet zijn
  • De meeste mensen willen via de wijkkrant op de hoogte gehouden worden over de wijkraad (50%)

Dit onderzoek is van 5 oktober 2022 tot en met 20 oktober 2022 gehouden onder het EnschedePanel en sociale media kanalen van de gemeente Enschede. 1.060 Inwoners hebben meegepraat.

Benieuwd naar meer resultaten? 

Bekijk meer resultaten in de factsheet.

Wat wordt er met de resultaten gedaan? 

Het is de ambitie van de gemeente om de samenwerking met wijkvertegenwoordigers te versterken en inbreng van bewoners te vergroten. De resultaten van de peiling worden gebruikt om te komen tot nieuwe en betere samenwerkingsafspraken tussen gemeente en wijkraden.