Marcel Schroeten

Na afronding van de studies Orthopedagogiek en Wijsgerige en Historische pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht heb ik onderzoek gedaan naar methodiekontwikkeling en jeugdcriminaliteit.

Vanaf 1991 voer ik onderzoek uit voor de lokale overheid naar uiteenlopende onderwerpen, zoals leefbaarheid en veiligheid, bedrijfsvoering en maatschappelijke participatie. Als onderzoeker bij de overheid heb ik ruime ervaring opgedaan met evaluatieonderzoeken, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en de ontwikkeling van monitors.

Ik ben aangesloten bij de Amersfoortse Kring, een kenniskring die de grondslagen van de onderzoeksmethodologie bestudeert. Daarnaast vertegenwoordig ik de Vereniging van Statistiek en Onderzoek als redactielid van Beleidsonderzoek Online.

Voor vragen of een nadere kennismaking kunt u contact opnemen met:

T. 06-3911 3033
E. m.schroeten@kennispunttwente.nl