Inwoners van Enschede dromen niet alleen over een sociale en groene stad. Ze dromen ook over een stad die bruisend, duurzaam, schoon, veilig, innovatief en ondernemend is. De zorgen over de toekomst zijn meestal het tegendeel van de dromen van inwoners.

In de periode 18 tot en met 27 februari hebben we drie vragen aan de leden van het Enschedepanel voorgelegd.

  • Wat zijn je dromen voor de toekomst van Enschede?
  • Wat zijn je zorgen voor de toekomst van Enschede?
  • Heb jij een inspirerend idee voor de toekomst van Enschede?

Behalve het panel heeft de gemeente Enschede deze vragen via sociale media aan inwoners voorgelegd. Dat heeft ongeveer 1500 reacties opgeleverd. De uitkomsten van deze vragen worden aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden.

Dromen, zorgen en suggesties

Het algemene beeld dat uit de resultaten naar voren komt, is dat veel inwoners dromen over een sociale en rechtvaardige stad. Een stad die leefbaar, groen en veilig is en waar voldoende betaalbare huisvesting is. Dromen gaan ook over duurzaamheid en minder verkeersdruk.

De zorgen zijn vooral de tegenhangers van de dromen. Inwoners maken zich zorgen over de verloedering van de openbare ruimte, de beschikbaarheid van betaalbare en levensloopbestendige woonruimte en de onveiligheid. De sociaal achteruitgang, ongelijkheid en polarisatie baart inwoners ook zorgen. Is de stad met de huidige klimaatverandering wel toekomstbestendig en zet de groei van de stad de bereikbaarheid onder druk.

Suggesties gaan onder andere over ‘groene oases’ in de stad, meer ruimte voor ontmoeting en verbinding en hoe Enschede duurzamer wordt. Andere suggesties gaan over de samenwerking van bestuur en inwoners en het ontwikkelen van een toekomstvisie.

Wilt u nog meer weten over welke dromen en zorgen inwoners van Enschede hebben?

Lees hier de uitkomsten van de panelleden door op deze link te klikken

Klik op deze link om alle reacties te lezen in de ‘moodboards’.