Inwoners van Enschede waarderen de buurt waarin ze wonen gemiddeld met een 7,8 en 69 procent van de inwoners geeft het rapportcijfer 8 of hoger.

Over de aanwezigheid van voorzieningen zijn inwoners ook tevreden, maar 28 procent vindt dat parkeergelegenheden onvoldoende aanwezig zijn.

Verder blijkt dat een derde van de inwoners kritisch is over de mate waarin de gemeente toezicht houdt op regels en één op de vijf inwoners over de flexibiliteit van de gemeente.

Inwoners zijn tevreden over hun leven (7,8) en over hun gezondheid (7,6). Eén op de vijf inwoners voelt zich wel eens eenzaam.

Deze en andere resultaten van de Stadspeiling, die in de maand mei 2019 is afgenomen, vindt u in het factsheet.

Nog geen lid van het EnschedePanel?

Bent u inwoner van Enschede en 18 jaar of ouder?
Blijf dan betrokken en praat mee via het EnschedePanel. Als lid van het EnschedePanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.enschedepanel.nl.