In juni en juli 2022 heeft de vierde peiling van het OndernemersPanel Enschede plaatsgevonden. In deze peiling van het OndernemersPanel Enschede zijn twee thema’s aan bod gekomen, namelijk de informatievoorziening en het merk Enschede.

Uit de peiling blijkt onder meer dat Enschedese ondernemers het belangrijk vinden om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen en gemeentenieuws. Om beter in deze behoefte te voorzien, is de gemeente Enschede van plan de communicatiekanalen onder de loep te nemen en daarmee de website, sociale media kanalen en de digitale nieuwsbrief voor ondernemers aantrekkelijker en breder bekend te maken.

In de enquête is Enschedese ondernemers ook gevraagd naar het oprichten van een ambassadeursprogramma. Veel ondernemers vinden dit een goed initiatief. De input over het merk Enschede en het ambassadeursprogramma wordt door Enschede Promotie en gemeente Enschede gebruikt bij het vormgeven van een ambassadeursprogramma voor het bedrijfsleven. De verwachting van de gemeente is dat eind 2022 een eerste bijeenkomst plaatsvindt.

Lees hier voor de belangrijkste uitkomsten en een terugkoppeling van de gemeente Enschede op de onderzoeksresultaten.

Ook lid worden van het Ondernemerspanel Enschede? Ga dan naar de inschrijvingspagina en meldt u direct aan!