Het aantal inwoners van Almelo dat last heeft van ernstige geluidhinder, trillinghinder en slaapverstoringen is in de afgelopen vijf jaar toegenomen.

Ervoer in 2012 nog 28 procent van de Almeloërs wel eens ernstige geluidhinder, in 2017 is dit gestegen tot 32 procent. 21 procent van de inwoners geeft aan te vaak wakker te worden van geluid en 14 procent ervaart overlast van trillingen door werkzaamheden.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van peiling omgevingslawaai die in het voorjaar van 2017 is gehouden. De volledige resultaten kunt u lezen in het rapport. Het onderzoek brengt de mate van geluidhinder door werkverkeer, treinen, vliegtuigen en horeca in kaart. De resultaten gebruikt de gemeente voor het in 2018 vast te stellen “Actieplan geluid 2018–2023” en het meten van het effect van haar geluidbeleid. In de bijlage</a vindt u een kaart met de overlast per geluidsbron. 

Lid worden van het AlmeloPanel?

Bent u inwoner van Almelo en 18 jaar of ouder?
Blijf dan betrokken en praat mee via het AlmeloPanel. Als lid van het AlmeloPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e'mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.almelopanel.nl.