Meer dan de helft van de inwoners van Borne is positief over het onderhoud van de openbare ruimte.

Het meest positief is men over het onderhoud in het Centrumgebied (73%), het minst over het onderhoud in Zenderen, Hertme en de woonwijken van Borne (48%).

Bomen goed beschermd in Borne

Bijna driekwart van de inwoners van Borne vindt het kappen van bomen zonder vergunning een slecht idee. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van twee peilingen die in februari en maart 2017 zijn gehouden onder het BornePanel.

De gemeente laat deze resultaten mee wegen bij het "beheerkwaliteitsplan openbare ruimte" dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De volledige resultaten kunt in vinden in de factsheet.

Lid worden van het BornePanel?

Bent u inwoner van Borne en 18 jaar of ouder?
Blijf dan betrokken en praat mee via het BornePanel. Als lid van het BornePanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.bornepanel.nl.