Onlangs publiceerde het CBS cijfers over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2022. De cijfers laten zien dat in 2022 het aantal inwoners in vrijwel alle Nederlandse gemeenten groeide. Met name de toegenomen immigratie, onder andere van Oekraïners, heeft de bevolkingskrimp doen verdwijnen.

Op basis van deze cijfers hebben we een korte notitie samengesteld waarin we inzoomen op Twente en de bevolkingsontwikkeling ‘ontleden’ door te kijken naar de drie demografische componenten:

  • Natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte)
  • Binnenlandse verhuizingen (vestiging in minus vertrek uit)
  • Buitenlandse migratie (immigratie minus emigratie)

De hoofdlijnen voor Twente:

  • In Twente kwamen er in 2022 per 1.000 inwoners 8,2 inwoners bij; landelijk was de groei groter, namelijk 12,5 per 1.000 inwoners.
  • Er was in 2022 sprake van een sterfte-overschot, met minder geboren baby’s dan sterfgevallen (-1,3 per 1.000 inwoners).
  • Het binnenlandse verhuissaldo is positief voor Twente, er verhuisden meer mensen naar Twente dan dat er de regio verlieten (+1,2 per 1.000 inwoners)
  • Per 1.000 inwoners kreeg Twente er per saldo (immigratie minus emigratie) 8,3 inwoners bij door buitenlandse migratie.
  • Een groot deel daarvan wordt gedragen door mensen die zich vanuit Oekraïne als ingezetene gevestigd hebben in Twente. Op 1 december 2022 telt Twente per 1.000 inwoners 5,0 mensen uit Oekraïne.

In de bijlage leest u meer hierover!

Meer weten over dit onderwerp?
Neem gerust contact op met Ruud Esselink.