Gemeenten willen inwoners graag meer betrekken bij gemeentelijk beleid. De mening en het gedrag van inwoners is belangrijk bij het nemen van goede besluiten.

Een inwonerpanel biedt gemeenten de mogelijkheid inwoners mee te laten praten en hun mening te laten horen. Inwoners kunnen via een panel op verschillende niveaus meedenken in alle stadia van de beleidscyclus. Het panel heeft een peilings- en evaluatiefunctie. Daarnaast kunnen mensen aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden en waar de focus op moet liggen in lokaal beleid.

Naast het betrekken van inwoners bij beleid kan een inwonerpanel de gemeente helpen snel waardevolle inbreng van inwoners over actuele beleidsonderwerpen op te halen. Inwoners weten vaak goed welke problemen er in hun buurt en in de stad spelen. Ze kunnen daarom helpen bij het prioriteren van die problemen en het aandragen van oplossingen.

Vijf inwonerpanels

Kennispunt Twente beheert de inwonerpanels van de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Rijssen-Holten. Een inwonerpanel bestaat uit een groep inwoners van een gemeente die heeft aangegeven deel te willen nemen aan onderzoek voor de gemeente. Het onderzoek vindt doorgaans plaats door middel van vragenlijsten die via internet kunnen worden ingevuld. Maar ook is het mogelijk dat panelleden een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan bijvoorbeeld een groepsgesprek of een interview. De onderwerpen zijn erg divers: ze variƫren van houding, opinie en gedrag over handhaving en veiligheid, tot de openingstijden van terrassen en het afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling. Gemiddeld wordt er per panel zes keer per jaar eenvragenlijst uitgezet.

We zetten de komende jaren in op het gebruik van nieuwe, meer interactieve methoden binnen de panels, zoals flitspeilingen en communities waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ook werken we steeds meer met infographics, om zo de uitkomsten van peilingen helder te visualiseren. Het vergroten van de zichtbaarheid van het gebruik van resultaten van peilingen- wat wordt er nou echt metde resultaten gedaan?- is ook een belangrijke pijler. De privacy van de panelleden dient bij al deze ontwikkelingen steeds te worden gewaarborgd. Kennispunt Twente werkt volgens de integriteitscode voor onderzoek en statistiek. Dit houdt onder andere in dat het panel niet kan worden ingezet voor andere doeleinden. Daarnaast zijn de resultaten die worden gepubliceerd nooit te herleiden tot individuele panelleden.