De economie bepaalt in hoge mate de welvaart en hetwelzijn van de bevolking. De afgelopen decennia is het speelveld van de lokale economie steeds meer verschoven naar het regionale.

Mensen wonen is een plaats, maarwerken, winkelen en recreƫren in de regio. Twente is daarbij op te vatten als de natuurlijke regio waar verreweg de meeste dagelijkse activiteiten plaatsvinden. Economisch- en arbeidsmarktbeleid hebben daardoor een steeds grotere regionale component. Signalerend of evaluerend onderzoek draagt bij aan een effectieve enefficiƫnte beleidsvorming.

Economie en arbeidsmarkt

Binnen het kennisdomein Economie en arbeidsmarkt van Kennispunt Twente vallen de langer lopende monitoring van de ontwikkeling van de regionaleeconomie, arbeidsmarkt en de Agenda voor Twente. Daarnaast monitoren of onderzoeken we relevante deelgebieden zoals de resultaten van Techniekpact Twente, de profielen van de HighTech Systems &Materials (HTSM) en het veiligheidscluster in Twente en de marktpositie van het ROC en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Twente Index

De Twente Index geeft de meest actuele informatie over de Twentse en lokale economie. Zo laat de Twente Index bijvoorbeeld de ontwikkeling van de
werkgelegenheid zien. Ook de structuur van de werkgelegenheid, het Twentse ondernemerssentiment en vele andere economische kengetallen zijn op de site
www.twenteindex.nl te vinden. Bekijk de ontwikkeling van de Twentse economie 2017 op video: Samenvatting Twente Index 2017.

Twentse arbeidsmarktmonitor

De monitor geeft maandelijks online inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Eens per kwartaal verschijnt een uitgebreide analyse van de Twentse arbeidsmarkt. De opdrachtgever voor deze monitor is het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.

RUNIN: relatie universiteit en regionale economie

Kennispunt Twente participeert in het door het gerenommeerde Marie Sklodowska-Curie EU programma gesubsidieerde project RUNIN. In dit Europese netwerk werken zes universiteiten en regionale overheden uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Nederland, Spanje en Portugal samen om de relatie tussen universiteit en het regionale bedrijfsleven en de regionale overheden te duiden en versterken.