Kennispunt Twente verzamelt veel data uit verschillende bronnen over bevolking, woningvoorraad, onderwijs, sport en ontspanning, cultuur, werkgelegenheid en de bedrijvigheid in de gemeenten.

Ook over onderwerpen als veiligheid, verkiezingen, zorg is informatie beschikbaar. Veel statistieken worden al jaren bijgehouden. Dit maakt het mogelijk om ontwikkelingen door de tijd heen tevolgen; ook op dorpskern-, buurt-, wijk- of stadsdeelniveau.

De data die we verzamelen wordt systematisch en volgens vaste procedures verwerkt tot werkbestanden. De data wordt op een zo laag mogelijk niveau verzameld en voor de overzichtelijkheid en om de privacy te waarborgen op diverse (geaggregeerde)niveaus gepubliceerd. Onze informatie stellen we meestal digitaal beschikbaar zodat het eenvoudig te verkrijgen is gemakkelijk om te delen, ook via socialmedia.

Gebruikers

We leveren basisgegevens die zowel intern als extern geraadpleegd kunnen worden. Intern gebruiken we deze data voor onderzoeksprojecten. Beleidsmedewerkers en – adviseurs gebruiken onze statistieken voor het beschrijven, onderbouwen en beargumenteren van beleid en voorbeleidsverantwoording. Vaak hebben zij ook behoefte aan maatwerk informatie. Wij brengen dan de vraag inkaart en maken daarna de maatwerk tabellen. Externen die onze basistatistieken raadplegen zijn onder meerstudenten, raadsleden, ondernemers en maatschappelijke organisaties.