De transformatie in het sociaal domein is een grote opgave voor de Twentse gemeenten.  De gemeenten hebben er in 2015 taken bijgekregen op het gebied van jeugd, zorg en werk.

Gemeenten staan dichter bij hun inwoners. Daardoor kunnen de zorg en ondersteuning dichter bij huis worden geregeld in overleg met cliĆ«nten, ouders, vrijwilligers en professionals. Dat is hard nodig want de zorg wordt te duur, er zijn te veel instanties bij betrokken en er wordt nog te weinig gekeken naar wat inwoners op eigen kracht kunnen. Om samen te kunnen leren is een goede gedeelde kennisbasis van groot belang.

Kennispunt Twente voert in opdracht van OZJT/Samen14 voor de 14 Twentse gemeenten de Twentse Monitor Sociaal Domein (TMSD) uit. Deze monitor, die strategische beleidsinformatie en tactische sturingsinformatie over Jeugdhulp en Wmo oplevert, biedt de gemeenten de mogelijkheid om van elkaar te leren en de regionale en lokale zorg in het sociale domein te versterken. In 2018 wordt de TMSD uitgebreid met onderwijsgegevens, om beter inzicht te
krijgen op de raakvlakken tussen onderwijs en jeugdhulp.

De Twentse gemeenten leveren elk kwartaal gegevens aan, die vervolgens na bewerking door Kennispunt Twente gepresenteerd worden in een afgeschermde interactieve dashboardomgeving. Beleidsmedewerkers en contractmanagers kunnen op deze manier veel informatie uit de monitor halen en bijvoorbeeld hun eigen gemeente vergelijken met andere gemeenten in Twente. In reflectiekamers diepen we onderwerpen uit om samen verder te komen en de transformatie vorm te geven. Een deel van de jeugdhulpgegevens is openbaar toegankelijk via www.twentsemonitorsociaaldomein.nl. De Wmo wordt hier in de tweede helft van 2018 aan toegevoegd.