De lokale politiek heeft de laatste jaren te maken met nieuwe opgaven en daarmee samengaande bezuinigingen.

We moeten dan denken aan de nieuwe WMO, Jeugdhulp, Passend onderwijs en de Participatiewet. Met de veranderingen in de samenleving, waarbij de overheid één van de spelers is bij de aanpak van maatschappelijke opgaven, wordt de kracht van de samenleving en de kracht en verantwoordelijkheid van inwoners aangesproken. Dit vraagt om een krachtig bestuur dat politieke steun krijgt om haar taken uit te voeren.

Kennispunt Twente sluit met haar producten aan bij deze ontwikkelingen. Naast onderzoek om de bedrijfsvoering binnen gemeenten te versterken, voeren we veel onderzoek uit naar de relatie tussen inwoner en bestuur.

Waarstaatjegemeente.nl

Tweejaarlijks wordt een landelijk vastgestelde burgerpeiling gehouden, die het mogelijk maakt de uitkomsten te vergelijken met andere gemeenten. De uitkomsten van de peiling worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Onderwerpen uit de peiling zijn:

  • Woon- en leefomgeving
  • Relatie inwoner-gemeente
  • Gemeentelijke dienstverlening
  • Welzijn en zorg.

De samenhang tussen deze onderwerpen worden in een verdiepende analyse onderzocht. Daarbij kunt u denken aan de invloed van participatie op het vertrouwen in het gemeentebestuur, de samenhang tussen gezondheid en participatie en ongelijkheden tussen bevolkingsgroepen.

Bedrijfsvoering

Klanttevredenheid

Gemeenten en inwoners komen op verschillende wijzen met elkaar in contact. De gemeente is dienstverlener bij bijvoorbeeld de uitgifte van een paspoort en een groep bewoners komt in contact met de gemeente als ze een initiatief nemen. Een klanttevredenheidsonderzoek draagt bij aan het verbeteren van de prestaties van een gemeente. Een klanttevredenheidsonderzoek kan met behulp van een (online) vragenlijst worden uitgevoerd, maar ook met groepsdiscussies of klantreizen.

Bedrijfsvoering1

Samenwerking

Een gemeente is bij een integrale aanpak één van de spelers. Een goede aansturing en samenwerking zijn van belang om resultaten te realiseren die draagvlak hebben. Kennispunt Twente voert evaluatieonderzoeken uit die samenwerking evalueren om aspecten van de samenwerking bij te stellen of in nieuwe projecten ervan te leren.