Kennispunt Twente monitort de binnensteden van de drie grootste Twentse gemeenten, Hengelo, Almelo en Enschede.

De Nederlandse binnensteden zijn aan forse veranderingen onderhevig. De ontwikkelingen in middelgrote binnensteden, zoals Hengelo en Almelo, zijn van een andere orde dan die in een grote binnenstad, zoals die van Enschede. Dit is ook goed terug te zien in de binnenstadsmonitors. Waar Enschede op dit moment een florerende grote winkelstad is, worstelen Hengelo en Almelo met onder meer hoge leegstand en afnemende bezoekersaantallen. Zij zijn opzoek naar hun (binnenstads)identiteit en bezig met herinrichting.

De binnenstadsmonitors sluiten inhoudelijk goed aanbij deze ontwikkelingen.De volgende onderwerpen zijn erin opgenomen: bezoekers en drukte beelden, winkelsen horeca, vastgoed, werkgelegenheid, inwoners,cultuur, evenementen, imago en de mening vaninwoners over de binnenstad. Vanwege lokale binnenstadsontwikkelingen verschillen de monitors wel per gemeente.

Van jaarlijks rapport naar actueel dashboard

Tot voor kort werden de monitors jaarlijks gepresenteerd in rapporten. We zijn overgestapt naar een actuelere en dynamischer vorm: ontsluiting viadigitale dashboards. Wanneer data beschikbaar komt,kan het betreffende onderwerp vrij snel worden geüpdatet. Het dynamische zit vooral in de mogelijkheid om zelf grafieken en tabellen te kunnen samenstellen. Daarbij kan men (naar wens) één of meerdere jaren tonen, een eigen indexjaar kiezen eneen (referentie)gebied kiezen. Een grafiek of gegevenstabel kan worden gedownload of worden gedeeld.

Innovatie

Voor binnenstadsmonitoring maakt Kennispunt Twente steeds meer gebruik van nieuwe datavormen en interactieve kaarten. Met de sensordata van RMC/CityTraffic maken we maandelijks updates voor de monitor van Enschede. Het gaat om unieke bezoekers per week, gemiddelde verblijfstijd en bezoekfrequentie weer. Daarnaast is ook het aantal passanten per telpunt opgenomen in de Enschedese monitor. Op basis van de sensordata is Kennispunt Twente bezig een druktebeeld kaart te modelleren voor de Enschedese binnenstad. Deze interactieve kaart wordt geïntegreerd in de Binnenstadsmonitor Enschede. Op basis van mobiele telefoondata kijken we naar de herkomst van bezoekers.Ook bezoek van binnenstadsevenementen analyseren we en nemen we op in de monitors.